1. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży (za zgodą opiekunów prawnych)

Psychoterapia to leczenie oparte na relacji pomiędzy osobą, która cierpi, a psychoterapeutą. To terapeutyczny dialog ze specjalistą, który jest obiektywny, neutralny i nieoceniający.

 

Osoba zgłaszająca się na terapię i psychoterapeuta pracują razem, aby zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia, a także zachowania, które nie pozwalają wieść pacjentowi udanego życia. Oznacza to, że rozmowa z terapeutą nie jest zwyczajną przyjacielską pogawędką, a ma charakter profesjonalny. Terapeuta w kontakcie z pacjentem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać jego zmianę psychiczną.

OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

SCHEMAT PRACY

Czas trwania terapii bywa różny w zależności od wybranej metody leczenia, jednak najczęściej jest to terapia krótkoterminowa.

 

 1. PRACA NAD RELACJĄ W ZWIĄZKU

To spotkania dedykowane parom, które:

SCHEMAT PRACY

Czas trwania terapii bywa różny w zależności od wybranej metody leczenia, jednak najczęściej jest to terapia krótkoterminowa.

 

 1. TRENING REDUKCJI STRESU

Ten 8-tygodniowy program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu. Dzięki temu znacznie podnosi się jakość życia. Podczas programu rozwijasz postawę uważności, łagodności i współczucia.

 

Czego nauczysz się dzięki praktyce uważności?

– przeciwdziałania rozproszeniu umysłu i wzmacniania siły koncentracji

– doświadczania poczucia własnej skuteczności

– konstruktywnego radzenia sobie z problemami

– wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy

– żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości w „tu i teraz”

– uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem fizycznym i emocjonalnym

– dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością

Koszt sesji 130 zł (60 min).

 

 1. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest adresowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych, które znalazły się w niespodziewanej, trudnej sytuacji.

 

Wśród takich traumatycznych wydarzeń należy wyróżnić:

 

Osoba, która znalazła się w krytycznej sytuacji, przechodzi przez poszczególne fazy:

 

SCHEMAT PRACY

 

 

 1. ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

„Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się zastąpić jednego człowieka drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za własne życie i jego podtrzymywanie, ukaże nam się w całej swej wielkości.” Viktor E. Frankl

Śmierć bliskiej osoby jest niewyobrażalną tragedią, wielką raną. Siła przeżywania tej straty zależy od  głębokości relacji ze zmarłą osobą oraz od tego, czy zdążyliśmy się z nią pożegnać. Nikt nie jest przygotowany na śmierć bliskiej osoby, jednak jest ona tym bardziej dotkliwa im bardziej niespodziewana i nagła. Gdy następuje w traumatycznych okolicznościach istnieje niebezpieczeństwo, że żałoba będzie miała nietypowy przebieg. Ludzie, którzy nagle doznali straty z reguły częściej potrzebują wsparcia i pomocy niż ci, którzy wiedzieli od jakiegoś czasu, że bliska im osoba umiera.

Żałoba jest procesem. Doznajemy jej w sferze psychicznej, somatycznej (ciało), duchowej i społecznej. Stanowi odpowiedź na utratę i jej konsekwencje.

Początkiem terapii osób w żałobie jest zawsze konsultacja (może być telefoniczna lub przez Skype), która umożliwia rozpoznanie problemu. Po niej, jeśli jest to wskazane, proponuję dalszą pracę stacjonarnie, w moim gabinecie, lub online.

Jest to czas szczególny, który jest przeżywany indywidualnie, dlatego w zależności od potrzeb, proponuję różne formy pomocy:

 1. Interwencja kryzysowa – jest to forma profilaktyki przed pogrążeniem się w żal patologiczny, niszczący. Dzięki tym spotkaniom osoba pogrążona w żałobie może uzewnętrznić trudne emocje, uwierzyć, że jest w stanie przetrwać osamotnienie i cierpienie oraz na nowo odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.
 2. Psychoterapia indywidualna dorosłych – to pomoc dla osób przeżywających stratę w sposób bardzo destrukcyjny, gdy długo utrzymują się objawy żalu, w tym różne formy żalu powikłanego. Dzięki tym spotkaniom możliwe jest „przepracowanie straty”, uwolnienie się od leku przed śmiercią, wrogości, głębokiej depresji, przedłużających się stanów smutku, apatii, wycofania czy nieustannego wspominania, a nawet myśli samobójczych.
 3. Wsparcie po stracie dla dzieci i młodzieży – niezwykle ważna w tym procesie jest pomoc dorosłych, bliskich. Każde dziecko/ nastolatek przeżywa stratę bardzo indywidualnie i w zależności od wieku rozwojowego. Oni nie mogą zostać z przeżywaną żałobą sami. Kiedy warto zgłosić się do specjalisty? Gdy zauważamy u dziecka: długotrwały smutek, apatię, wycofanie, zachowanie jakby nic się nie stało, obojętność na wcześniejsze zajęcia, hobby, unikanie rówieśników, poszukiwanie samotności, przemęczenie, osłabienie, niewyspanie, ale też nadaktywność, pobudzenie, wagarowanie, używki, kradzieże, grożenie samobójstwem.

 

 1. Pomagam kobietom, które doświadczyły utraty dziecka nienarodzonego.

 

 1. Grupa wsparcia – jest to oferta dla osób, które zgłaszają się w związku z żałobą po stracie kogoś bliskiego i potrzebują pomocy w bieżącym kryzysie związanym ze stratą. Gromadzi osoby, dla których wspólnym problemem jest doświadczanie straty i trudności związanych ze zmianą sytuacji życiowej po śmierci bliskiego. Służy temu, aby pomóc uczestnikom radzić sobie z własnymi uczuciami, udzielać rad, dzielić się doświadczeniem. Głównym źródłem wsparcia są dla siebie nawzajem uczestnicy, ze względu na bycie w podobnej sytuacji. Grupa spotyka się dziesięć razy, co dwa tygodnie. Proponowany termin to środy, godz. 18.00. Liczebność grupy 4-8 osób (od tego uzależnia się uruchomienie grupy). Spotkania odbywają się w stacjonarnie w gabinecie.

 

WARTO WIEDZIEĆ: w żałobie wyodrębniamy następujące fazy, występowanie ich jest jak najbardziej normalne i uzasadnione:

Brak mobilizacji, okres szoku, wydarzenie nie dociera do jednostki.
Silna reakcja – podniecenie, rozpacz lub pomniejszenie odczuć dzięki obronnej ocenie zdarzeń.
Zwątpienie w siebie – nie dam sobie rady, nie podołam.
Ujawnienie emocji – złość, rozpacz, gniew.
Badanie sytuacji – co można, co powinno się zrobić?
Poszukiwanie sensu i znaczenia wydarzeń – co to znaczy? Czego chciałby zmarły ode mnie? Co mam robić dalej?
Osiągnięcie integracji – zakończenie żałoby, wpisanie wydarzeń w historię swego życia. (Przebieg kryzysu wg Sugerman).

Czas trwania sesji – 50 min. Koszt –  130 zł

Umówione wizyty, można odwołać bez ponoszenia kosztów dwa dni przed wyznaczonym terminem. Wizyty odwołane dzień wcześniej płatne są 50% ustalonej ceny. Wizyty odwołane tego samego dnia są płatne w całości.

 

 1. Rozwój osobisty (rozwijane)

 

 1. MENTORING

Słowo mentor ma w języku polskim wiele określeń bliskoznacznych, najbardziej rozpoznawalne to: nauczyciel, autorytet, opiekun, przewodnik, pedagog, edukator, dydaktyk, instruktor, opiniodawca, doradca, promotor, protektor, mecenas, wychowawca, ekspert, trener, powiernik i inne.

Trzy główne zadania mentora to uczenie, przewodzenie oraz inspirowanie. Zadaniem mentoringu jako metody jest wyposażenie ucznia (klienta) przez nauczyciela-praktyka (mentora) w nowe kompetencje, a także ich skuteczne wyćwiczenie, do takiego poziomu, w którym uczeń stanie się samodzielny w danej dziedzinie, a tym samym zdolny do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Zadania mentoring idą zatem jeszcze dalej niż opanowanie danej dyscypliny. Uczeń ma nie tylko działać samodzielnie w oparciu o nowe kompetencje, ma również rozwijać już istniejące by uzyskiwać lepsze od standardowych wyniki. Wynikowość jest zatem immanentną cechą mentoringu. Liczy się wynik, który uzyskuje klient.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (np. coaching, tutoring, doradztwo) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przy pomocy określonych i sprecyzowanych metod przekazuje swoje doświadczenia uczniowi. To mentor decyduje o wyborze tych metod i stylu pracy oraz dostosowuje je do początkowych kompetencji ucznia.

PRZYKŁADOWE CELE:

 

SCHEMAT PRACY:

Czas trwania terapii bywa różny w zależności od wybranej metody leczenia, jednak najczęściej jest to terapia krótkoterminowa.

 1. COACHING

 

Najprostsza definicja coachingu to świadomy, dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze. Zaczyna się on od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą klienta od analizy do rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, które są wykorzystywane przez klienta w drodze do korzystnego rozwiązania.

 

Celem coachingu jest pozytywna, mierzalna i trwała zmiana. Odbywa się on w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wyznawanych wartości. Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponuje klient.

 

PRZYKŁADOWE OBSZARY PRACY:

 

SCHEMAT PRACY

 

 

Jeśli z różnych względów nie możesz lub nie chcesz skorzystać z moich usług w tradycyjny sposób w gabinecie, zapraszam Cię do spotkań online na Skype.

W razie problemów z połączeniem możliwa jest także rozmowa telefoniczna (gdy połączenie się rwie lub jego jakość jest niewystarczająca dla sprawnej komunikacji w trakcie sesji). Po Twojej stronie leży odpowiedzialność za zapewnienie sobie niezbędnego do pracy sprzętu (komputer, słuchawki, kamerka) oraz jakości łącza internetowego.

Nie ponoszę odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług z przyczyn niezależnych od siebie.

 

 

W trakcie spotkań online ja znajduje się w gabinecie, Ty zaś w dowolnym miejscu w Polsce lub na świecie. Ważne jest, aby każda ze stron zapewniła sobie jak największy komfort, swobodę i poufność.

Sesje możesz w wygodny i szybki sposób umówić za pośrednictwem systemu rezerwacji (tu ikonka UMÓW WIZYTĘ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@drogadogalilei.pl, co będzie jednoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie usług rozwoju osobistego drogą  elektroniczną.

PŁATNOŚĆ za sesje następuje poprzez płatność elektroniczną Przelewy24 (ikonka) i należy jej dokonać przed spotkaniem. W przypadku kolejnych spotkań możliwe jest płacenie po sesji.

Przed spotkaniem logujesz się do bezpłatnej aplikacji Skype (ew. zakładasz konto, jeśli wcześniej go nie posiadasz), odnajdujesz w niej moje konto i dodajesz do kontaktów. Ja akceptuję zaproszenie, dzięki czemu możliwe będą spotkania i rozmowy online.

W umówionym wcześniej terminie sesji online nawiązuję z Tobą połączenie (wideo rozmowę).

 

Jeśli potrzebujesz faktury lub zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z moich usług, uzgadniamy wcześniej metodę dostarczenia tych dokumentów (mail lub poczta tradycyjna).

 

Czas trwania sesji online nie różni się od ich tradycyjnych form. Zachęcam do zapoznania się ze schematami pracy w zakładce OFERTA.

Bywa czasami też tak, że praca klienta dobiega końca znacznie wcześniej, choćby dlatego, że wyraźnie zmieniają się okoliczności, w jakich klient funkcjonuje. Specyficzne dla spotkań online jest to, że jej końcem bywa czasami moment, gdy pojawia się możliwość regularnych osobistych spotkań z psychoterapeutą.

Osobiste spotkanie w gabinecie pozwala, by relacja budowana przez jakiś czas  za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, mogła być jeszcze bliższa i pełniejsza.

Sesje online świadczę osobom, które zgadzają się respektować powyżej opisane