Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych jest: DANIEL KOZŁOWSKI, NIP 567-149-91-53, 09-100 Płońsk, ul. Wolności 29 A (dalej „ja”, „moich”).

Zobowiązuję się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcę, abyś był pewien, że Twoje dane są u mnie bezpieczne, a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystuję, w celu  zaoferowania Ci lepszej i bardziej spersonalizowanej usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności (dalej “Polityka”), która:

W związku z oferowanymi przez mnie usługami, chcę, abyś dokładnie wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z moich usług (określonych w niniejszej Polityce jako “moje Usługi”).

Korzystanie z moich Usług oznacza:

Mój serwis internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach proszę o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

  1. Inne źródła danych osobowych

Mogę również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak specjalistyczne firmy, które dostarczają informacji, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają mi m.in.:

 

 

 

 

  1. W miejscach powyżej, w których wspominano o wykorzystywaniu danych osobowych opierających się na moim “prawnie usprawiedliwionym celu”, miano na myśli:

  1. W przypadku udostępniania danych osobowych dostawcom usług/firmom:

wymagam od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych; współpracuję ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w moim imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają mi w świadczeniu usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień; udostępniam tylko dane osobowe, które umożliwiają moim dostawcom świadczenie tych usług. Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracuję, obsługują kanały mediów online w ramach których, umieszczają odpowiednie reklamy moich usług, a także dla moich dostawców (np. możesz zobaczyć ogłoszenie o moich Usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową).

  1. Udostępniam dane osobowe innym podmiotom w następujących okolicznościach:

  1. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych używam zabezpieczeń takich jak:

Jednak mimo podjęcia odpowiednich i niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie mogę zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do mnie.

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla mnie lub dla jednego z moich dostawców usług.

Jeśli to robię, zapewniam poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robię, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Nie przechowuję Twoich danych osobowych dłużej niż jest to potrzebne, co jest uzależnione od kilku czynników:

  1. Informacje handlowe i powiadomienia, czyli możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowuję.

Masz prawo do poprawienia swoich danych. Jeśli uważasz, że posiadam niedokładne lub nieprawdziwe informacje na Twój temat, proszę o informację. Niezwłocznie je skoryguję.

Masz prawo do sprzeciwu. Sprzeciw ogólny – rozpatrzę sprzeciw wobec wykorzystania przeze mnie Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad moimi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę, albo ograniczę ich przetwarzanie, albo je usunę.

Masz prawo do sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestanę wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku, gdy nie będę mała żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 14 dni.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania przez mnie Twoich danych osobowych. Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko): gdy złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie powyżej); gdy kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowuję; gdy wykorzystałam Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je całkowicie usunęli.

Masz prawo do całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić mi całkowite usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko): nie muszę już przechowywać Twoich danych osobowych; z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie powyżej); wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przeze mnie Twoich danych osobowych (i nie mam żadnych innych powodów, aby z nich korzystać); bezprawnie przetworzyłam Twoje dane osobowe.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych. Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadam o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: ewa.kozlowska@drogadogalilei.pl

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Chciałabym móc osobiście rozwiązać wszelkie Twoje wnioski i uwagi, jednakże masz również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Więcej informacji na temat Twoich praw do ochrony danych osobowych uzyskasz na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotyczącej ochrony danych osobowych.

Jeśli, pomimo powyższych informacji, masz dodatkowe pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną:

Telefon: 608 58 8 37

E-mail: ewa.kozlowska@drogadogalilei.pl

Polityka została spisana: 31.07.2020