kalendarz_skype
Umów wizytę
karty
Zapłać

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY (ZA ZGODĄ OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Psychoterapia to leczenie oparte na relacji pomiędzy osobą, która cierpi, a psychoterapeutą. To terapeutyczny dialog ze specjalistą, który jest obiektywny, neutralny i nieoceniający.

Osoba zgłaszająca się na terapię i psychoterapeuta pracują razem, aby zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia, a także zachowania, które nie pozwalają wieść pacjentowi udanego życia. Oznacza to, że rozmowa z terapeutą nie jest zwyczajną przyjacielską pogawędką, a ma charakter profesjonalny. Terapeuta w kontakcie z pacjentem używa swoich umiejętności i zdobytej wiedzy, by wspomagać jego zmianę psychiczną.

OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

 • zaburzenia lękowe, w tym lęk egzystencjalny (śmierć), lęk społeczny, fobie, ataki paniki
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia nastroju, w tym depresja (apatia, utrata sensu i chęci do życia)
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami: złością, agresją, smutkiem, poczuciem winy
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • wypalenie zawodowe, trudności w pracy
 • niepowodzenia w nawiązywaniu bliskich relacji (problemy małżeńskie, rodzinne, konflikty w pracy i  życiu codziennym)
 • kryzysy spowodowane trudnymi doświadczeniami i traumami: żałoba, nadużycia seksualne, choroby przewlekłe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • praca z uzależnieniami, współuzależnieniem, DDA
 • zaburzenia snu, koszmary, bezsenność
 • niska samoocena
 • trudności w przejściu kryzysów rozwojowych ( np. dojrzewanie, separacja od rodziny, rodzicielstwo)

SCHEMAT PRACY

 • Podczas pierwszych spotkań (ok. 3) ustalam  razem z pacjentem, jaki będzie cel pracy i jak często będą odbywały się sesje.
 • W zależności od celu terapii można umówić się na terapię krótkoterminową, o określonej liczbie sesji (np. 12) lub długoterminową, trwającą tak długo, jak to okaże się potrzebne dla osiągnięcia ustalonych celów.
 • Sesja trwa 50 minut, odbywa się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Koszt sesji to 150 zł.
 • Pracuję w ujęciu integratywnym, co oznacza, że stosuję wiele technik terapeutycznych zaczerpniętych z różnych nurtów. Najczęściej z nutru psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego, a także humanistyczno-egzystencjalnego i systemowego. Łączę je i modyfikuję w zależności od wybranej strategii i stosownie do indywidualnego przypadku. Podczas sesji wykorzystuję także techniki pracy z ciałem oparte na uważności i współczuciu.

Czas trwania terapii bywa różny w zależności od wybranej metody leczenia, jednak najczęściej jest to terapia krótkoterminowa.