mgr Ewa Kozłowska

psychoterapeuta, coach i mentor, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Psychoterapeuta, dyplomowany coach i mentor z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, dla którego najważniejszy jest człowiek. Wspieram ludzi w procesie pozytywnej zmiany, która znacząco i trwale poprawia efektywność ich życia.

W 2005 roku przeszłam pierwsze kursy i szkolenia coachingowe i od tego czasu aktywnie wykorzystuje zdobyte umiejętności, wciąż doskonaląc swój warsztat w obszarze pracy z ludźmi.

Od 2018 roku jestem psychoterapeutą pozostającym w szkoleniu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jestem członkiem tegoż Stowarzyszenia. Odbyłam także 58 godzin własnej psychoterapii szkoleniowej u ks. dr hab. Romualda Jaworskiego, profesora UKSW i nadal pozostaję w tym procesie.

Pracuję w ujęciu integratywnym. Stosuję wiele technik terapeutycznych zaczerpniętych z różnych nurtów: najczęściej psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego, a także humanistyczno-egzystencjalnego i systemowego. Łączę je i modyfikuję w zależności od wybranej strategii i stosownie do indywidualnego przypadku. Podczas sesji wykorzystuję także techniki pracy z ciałem oparte na uważności i współczuciu.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Przeszłam dodatkowe szkolenia dotyczące różnych metod wspierania osób w kryzysie, takie jak: 

  • „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności.”  
  • „Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie?”
  • „Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka.”
  • „Umiejętności antystresowe, asertywne i rozwiązywania konfliktów”
  • „Redukcja lęku i stresu u dzieci”
  • „8-tygodniowy trening redukcji stresu oparty na uważności i współczuciu (MBSR)”.
 

Ukończyłam Studium Coachingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Uzyskałam dyplom praktyka coachingu po zaliczeniu 159 godzin praktycznych i teoretycznych oraz po zademonstrowaniu umiejętności i kompetencji coacha. Dodatkowo ukończyłam kurs „Efektywne narzędzia liderskie – Coaching”.

W pracy mentoringowej wykorzystuję 20-letnie doświadczenie zawodowe i zdobytą w tym czasie wiedzę menadżerską. Zarządzałam strukturami komercyjnymi (zespoły od 4 do 70 osób). Zajmowałam się marketingiem, promocją, reklamą oraz procesami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Odpowiadałam za nawiązywanie i budowanie relacji z klientami strategicznymi. Byłam przedstawicielem jednej z największych mediowych grup negocjacyjnych w Polsce, Bauer Media Group, w skład której wchodziło Wydawnictwo Bauer, RMF i Interia. Pracowałam m. in. dla takich brandów jak: Twój Styl, Pani, Harper’s Baazar, Grazia, Viva, Esquire, Rzeczpospolita, Parkiet, Bloomberg, Cospopolitan, Joy, Show, Shape. Mam doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

Przebyłam następujące kursy i szkolenia: „Bussines Leaders Development Programme”, „Skuteczne narzędzia liderskie”, „Akademia menadżera”, „Zarządzanie zespołem”, „Rozwój zespołu – program zaawansowany”, „Rozmowa oceniająca”, „Efektywna współpraca zespołowa”, ”Development centre”, „Negocjacje”, „Zarządzanie strategiczne sprzedażą”, „Techniki sprzedaży”, czy „Specyfika planowania komunikacji w mediach cyfrowych”.

Posiadam tytuł magistra Politologii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyłam podyplomowe Studia z Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłam Studium Dziennikarstwa w The Warsaw Journalism Center oraz Studium Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Wszystkie wymienione wyżej certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia okazuję klientowi na życzenie.