Jeśli z różnych względów nie możesz lub nie chcesz skorzystać z moich usług w tradycyjny sposób w gabinecie, zapraszam Cię do spotkań online na Skype.

W razie problemów z połączeniem możliwa jest także rozmowa telefoniczna (gdy połączenie się rwie lub jego jakość jest niewystarczająca dla sprawnej komunikacji w trakcie sesji). Po Twojej stronie leży odpowiedzialność za zapewnienie sobie niezbędnego do pracy sprzętu (komputer, słuchawki, kamerka) oraz jakości łącza internetowego.

Nie ponoszę odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług z przyczyn niezależnych od siebie.

Bardzo ważne jest, aby w trakcie spotkań online każda ze stron zapewniła sobie jak największy komfort, swobodę i poufność.

Sesje możesz w wygodny i szybki sposób umówić za pośrednictwem systemu rezerwacji (ikona UMÓW WIZYTĘ na stronie głównej) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ewa.kozlowska@drogadogalilei.pl, co będzie jednoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie usług rozwoju osobistego drogą  elektroniczną.

Opłata za sesje następuje poprzez płatność elektroniczną Przelewy24 (ikona ZAPŁAĆ na stronie głównej) i należy jej dokonać przed spotkaniem.

Przed spotkaniem logujesz się do bezpłatnej aplikacji Skype (ew. zakładasz konto, jeśli wcześniej go nie posiadasz), odnajdujesz w niej moje konto i dodajesz do kontaktów. Ja akceptuję zaproszenie, dzięki czemu możliwe będą spotkania i rozmowy online.

W umówionym wcześniej terminie sesji online nawiązuję z Tobą połączenie (wideo rozmowę).

Jeśli potrzebujesz faktury lub zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z moich usług, uzgadniamy wcześniej metodę dostarczenia tych dokumentów (mail lub poczta tradycyjna).

Czas trwania sesji online nie różni się od ich tradycyjnych form. Zachęcam do zapoznania się ze schematami pracy w zakładce OFERTA.

Bywa czasami też tak, że praca klienta dobiega końca znacznie wcześniej, choćby dlatego, że wyraźnie zmieniają się okoliczności, w jakich klient funkcjonuje. Specyficzne dla spotkań online jest to, że jej końcem bywa czasami moment, gdy pojawia się możliwość regularnych osobistych spotkań z psychoterapeutą.

Osobiste spotkanie w gabinecie pozwala, by relacja budowana przez jakiś czas za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, mogła być jeszcze bliższa i pełniejsza.

Sesje online świadczę osobom, które zgadzają się respektować powyżej opisane zasady.