kalendarz_skype
Umów wizytę
karty
Zapłać

MENTORING

Słowo mentor ma w języku polskim wiele określeń bliskoznacznych, najbardziej rozpoznawalne to: nauczyciel, autorytet, opiekun, przewodnik, pedagog, edukator, dydaktyk, instruktor, opiniodawca, doradca, promotor, protektor, mecenas, wychowawca, ekspert, trener, powiernik i inne.

Trzy główne zadania mentora to uczenie, przewodzenie oraz inspirowanie. Zadaniem mentoringu jako metody jest wyposażenie ucznia (klienta) przez nauczyciela-praktyka (mentora) w nowe kompetencje, a także ich skuteczne wyćwiczenie, do takiego poziomu, w którym uczeń stanie się samodzielny w danej dziedzinie, a tym samym zdolny do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. Zadania mentoring idą zatem jeszcze dalej niż opanowanie danej dyscypliny. Uczeń ma nie tylko działać samodzielnie w oparciu o nowe kompetencje, ma również rozwijać już istniejące by uzyskiwać lepsze od standardowych wyniki. Wynikowość jest zatem immanentną cechą mentoringu. Liczy się wynik, który uzyskuje klient.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (np. coaching, tutoring, doradztwo) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przy pomocy określonych i sprecyzowanych metod przekazuje swoje doświadczenia uczniowi. To mentor decyduje o wyborze tych metod i stylu pracy oraz dostosowuje je do początkowych kompetencji ucznia.

PRZYKŁADOWE CELE:

 • zmiana/ znalezienie pracy
 • założenie własnej firmy
 • skuteczniejsze zarządzanie firmą
 • zdefiniowanie blokad hamujących rozwój firmy
 • budowanie autorytetu lidera
 • zmiana strategii komunikacji firmy
 • zmienia kultury organizacyjnej
 • poznanie własnego potencjału menedżerskiego
 • zmiana/ poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie
 • zaangażowanie zespołu w realizację wizji firmy

SCHEMAT PRACY:

 • Zadaniem procesu mentoringowego jest przyspieszenie działań prowadzących do określonego przez klienta celu. Działania te nakierowane są na precyzyjnie określony wynik. W procesie tym wykorzystuję dobre praktyki i wcześniej zdobyte doświadczenie, dzięki którym osiągałam tego typu cele. Wyznaczony cel określa kierunek akcji i wpływa na ilość sesji.
 • Postępy procesu mentoringowego podsumowywuję i oceniam wraz z klientem. Oceniamy osiągnięcie oczekiwanego efektu, który mierzy się konkretnym, wcześniej określonym  wynikiem. Zawiera on odpowiedzi napytania: Ile? Gdzie? Kto? W jaki konkretnie sposób? Kiedy? W jakim czasie? Przy pomocy jakich narzędzi? Jakich metod? Postępy procesu mentoringowego podsumowuję i oceniam  wraz klientem w sposób ilościowy (o ile coś wzrosło lub zmalało? Jaki jest wynik?), tak często jak to możliwe.
 • Sesja trwa ok. 60 min. Odbywa się raz w tygodniu.
 • Koszt sesji to 350 zł.
 • Zawsze podpisuję kontrakt.