kalendarz_skype
Umów wizytę
karty
Zapłać

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest adresowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych, które znalazły się w niespodziewanej, trudnej sytuacji.

Wśród takich traumatycznych wydarzeń należy wyróżnić:

 • doświadczanie przemocy fizycznej lub/oraz psychicznej
 • konflikty w rodzinie, do których zaliczają się zarówno rozwody, jak i rozstania poszczególnych członków
 • śmierć bliskiej osoby
 • ciężka choroba
 • choroba bliskiej osoby
 • niespodziewane wydarzenia losowe (np. wypadek)
 • myśli samobójcze
 • bezdomność
 • gwałty i nadużycia seksualne
 • nagła utrata pracy
 • nieumiejętność emocjonalnego radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

Osoba, która znalazła się w krytycznej sytuacji, przechodzi przez poszczególne fazy:

 • szok – konfrontacja z sytuacją wywołującą kryzys;
 • reakcja emocjonalna – poszkodowany przeżywa sytuację w bardzo intensywny sposób. Trudno mu sobie poradzić z towarzyszącymi emocjami;
 • mobilizacja – praca nad kryzysem, zgłoszenie się do specjalisty
 • nowa orientacja – podjęcie działań, których celem jest redukcja powstałego napięcia, a tym samym doznanie ulgi.

SCHEMAT PRACY

 • Interwencja zamyka się w 10-20 sesjach.
 • Spotkania indywidualne trwają ok. 50 minut tak jak w przypadku standardowej sesji terapeutycznej.
 • Koszt sesji to 150 zł.
 • Na pierwszych dwóch-trzech spotkaniach są ustalane przyczyny interwencji. Na kolejnych wizytach omawiany jest plan działania oraz próba jego wdrożenia, tak aby pacjent mógł powrócić do wykonywania codziennych czynności.