Interwencja kryzysowa jest adresowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych, które znalazły się w niespodziewanej, trudnej sytuacji.

Wśród takich traumatycznych wydarzeń należy wyróżnić:

Osoba, która znalazła się w krytycznej sytuacji, przechodzi przez poszczególne fazy:

SCHEMAT PRACY