Informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, w gabinetach zachowane są wszelkie wymagane środki ostrożności.

Gabinety mieszczą się:

 • w Łomiankach, ul. Warszawska 95A (nad sklepem firmowym piekarni Piwoński)
 • w Płońsku, ul. Wolności 29A (na piętrze).

Przyjmuję osoby, które respektują poniższe zasady. Proszę o zapoznanie się z nimi.

 • Kieruję się w pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W trosce o wysoką jakość świadczonych usług poddaje swoją pracę stałej superwizji.
 • Z mojej pomocy mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 • Osoby niepełnoletnie przyjmuję po spotkaniu z rodzicami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.
  Zarówno mnie, jak i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie lub pisemnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że wspólnie z Pacjentem uzgodnimy, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
  Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
 • Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie. Jeśli Pacjent nie opłacił wizyty wcześniej, zobowiązany jest uiścić ją  zaraz po jej zakończeniu.
 • Umówioną wcześniej konsultację/ sesję pacjent może odwołać bez ponoszenia kosztów dwa dni przed wyznaczonym terminem.
 • Wizyty odwołane dzień wcześniej płatne są w wysokości 50% ustalonej ceny. Wizyty odwołane tego samego dnia są płatne w całości.
 • Oświadczam, że mam prawo odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy). Kieruję wówczas pacjenta do innego specjalisty. Mam prawo także odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża moje dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzegam sobie prawo do wezwania policji.
 • Zapewniam pełną poufność wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z moich usług wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępniam. tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób mam prawo zatrzymać Pacjenta w gabinecie i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 • Zaświadczenia o korzystaniu ze świadczonych usług wydaję na życzenie klienta, ale tylko i wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości. Zawsze sprawdzam zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.
 • Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej. Zapraszam do zapoznania się z nią. W razie pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.