Najprostsza definicja coachingu to świadomy, dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze. Zaczyna się on od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą klienta od analizy do rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, które są wykorzystywane przez klienta w drodze do korzystnego rozwiązania.

Celem coachingu jest pozytywna, mierzalna i trwała zmiana. Odbywa się on w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wyznawanych wartości.

Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponuje klient.

PRZYKŁADOWE OBSZARY PRACY:

 

SCHEMAT PRACY