kalendarz_skype
Umów wizytę
karty
Zapłać

COACHING

Najprostsza definicja coachingu to świadomy, dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze. Zaczyna się on od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą klienta od analizy do rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, które są wykorzystywane przez klienta w drodze do korzystnego rozwiązania.

Celem coachingu jest pozytywna, mierzalna i trwała zmiana. Odbywa się on w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wyznawanych wartości.

Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponuje klient.

PRZYKŁADOWE OBSZARY PRACY:

 • odkrycie życiowego celu
 • określenie życiowych wartości
 • odkrycie i rozwinięcie pasji
 • poprawienie kondycji fizycznej
 • wzmocnienie pewności siebie
 • poprawienie relacji z ludźmi
 • nauka stawiania i osiągania konkretnych celów
 • określenie wizji przyszłości
 • nauczenie się skutecznego zarządzania zmianą
 • rozwiniecie umiejętności podejmowania decyzji i działań
 • nabycie umiejętności coachingowych

 

SCHEMAT PRACY

 • Pierwsza sesja ma charakter konsultacji, dotyczy spraw informacyjnych oraz organizacyjno-formalnych, ustalane są zasady współpracy oraz cele przyszłej pracy. Określamy, w którym miejscu jesteś teraz.
 • Sesja trwa zwykle ok. 60 min. Odbywa się co dwa tygodnie.
 • Koszt sesji to 180 zł.
 • W trakcie procesu pracujemy nad konkretnym celem i stale monitorujemy postępy. Przyglądamy się pojawiającym się wyzwaniom, trudnościom i oporowi.
 • Proces coachingowy trwa od 6 do 10 sesji.
 • Zawsze podpisuję kontrakt coachingowy.