Zasady odwoływania umówionych wizyt:

  • Umówione wizyty, można odwołać bez ponoszenia kosztów dwa dni przed wyznaczonym terminem.
  • Wizyty odwołane dzień wcześniej płatne są w wysokości 50% ustalonej ceny.
  • Wizyty odwołane tego samego dnia są płatne w całości.

CENNIK